Styrelsen

Vi som ingår i styrelsen är:
Ingemar Karlsson 0761-365404, 0471-20353 karlingemar@gmail.com
Eiwor Fransson 070-3191349, 0471-41349 e.f.@emmaboda.mail.telia.com
Torgny Berntsson 0705-350864 torgnyberntsson@yahoo.se
Gudrun Lönnberg 0471-13183. gudrunlonnberg@hotmail.com
Åsa Nilsson 0708-948853 jiving_sister_fanny@hotmail.com
Heléne Bolinder 0471-106 54 h.bolinder@telia.com
Håkan Karlsson 0471-22020, 0705-522021

Suppleanter:
Camilla Fridlund 0471-206 55, 0705-391046 jorcam@telia.com
Lina Engwall 073-650960 linaengwall@yahoo.se

För att föreningen ska fungera så behövs det folk i styrelsen och i valberedningen.

Att sitta i styrelsen så behöver man inte vara någon expert på något vis utan bara ha ett brinnande intresse för  djur och natur.