Styrelsen

Vi som ingår i styrelsen är:
Ingemar Karlsson 0761-365404, 0471-20353 karlingemar@gmail.com
Torgny Berntsson 0705-350864 torgnybe@gmail.com
Gudrun Lönnberg 0471-13183. gudrunlonnberg@hotmail.com
Åsa Nilsson 0708-948853 jiving_sister_fanny@hotmail.com
Heléne Bolinder 0471-106 54 h.bolinder@telia.com
Håkan Karlsson 0471-22020, 0705-522021
Eva Tarre Zwahlen 0471-770019 0702-871497

Suppleanter:
Camilla Fridlund 0471-206 55, 0705-391046 jorcam@telia.com
Lina Engwall 073-650960 linaengwall@yahoo.se

För att föreningen ska fungera så behövs det folk i styrelsen och i valberedningen.

För att sitta i styrelsen så behöver man inte vara någon expert på något vis utan bara ha intresse för miljön, djur och natur.